ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอ้าน

10 พ.ย. 2560

แชร์

ดาวน์โหลด

บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ให้ความช่วยเหลือนายสวง วันทานะ ประชาชนผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งต้องดูแลผู้ป่วยพิการทางจิต อีก 2 คน ทำให้การดำรงชีพเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือสังคมและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทางบริษัทฯ จึงได้มอบทุนช่วยเหลือ เพื่อนำไปปรับปรุงที่พักอาศัยและเป็นค่าบริโภค อุปโภคในการดำเนินชีวิตต่อไป

โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018