สนับสนุนกิจกรรมงานประจำปีวัดท่าสะอ้าน

30 พ.ย. 2560

แชร์

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และการบำรุงพระพุทธศาสนาเสมอมา จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ ในการจัดงานประจำปีนมัสการหลวงพ่อโต และงานประจำปี ณ วัดท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018