พิธีเปิดสำนักงานขายอย่างเป็นทางการ

19 ก.พ. 2563

TFD 2

แชร์

บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ได้จัดตั้งสำนักงานขายชั่วคราว โครงการ ทีเอฟดี2 บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี1,2 ขึ้น และในวันที่ 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ได้นิมนต์พรามหม์ปฏิหาริย์ สยมภพ เข้าทำพิธีบวงสรวง เพื่อเป็นสิริมงคล ในพิธีดังกล่าว มีผู้บริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล  ทั้งคุณอนุกูล อุบลนุช,คุณกฤตวัฒน์ เตชะอุบล,คุณรัชนี ศิวเวชช,คุณศิริพร ปิ่นประยงค์ และฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย

โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018