Graphic Designer / Property Analyst

09 ต.ค. 2562

รายละเอียดตำแหน่งงาน
จำนวน :
1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
นราธิวาส-สาทร
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จัดทำ Infographic เพื่อบอกเล่าข่าวอสังหาฯให้เข้าใจง่าย รวมถึงจัดทำภาพ 3 มิติทำเลต่างๆของกรุงเทพฯ
 • เขียนบทความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์ในเชิงทำเล ราคา ฯลฯ
 • ออก Survey นอกสถานที่และถ่ายรูปตามโครงการอสังหาฯต่างๆ เพื่อเขียนรีวิวโครงการที่อยู่อาศัย
 • Update ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ designed graphic
 • จัดการข้อมูลใน website / blog ของบริษัท รวมถึง การโต้ตอบ comment ต่างๆ ใน website / blog อย่างมืออาชีพ
 • ปรับปรุงและพัฒนา website ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
 • ประสานงานกับ Web developer ในการพัฒนา website
คุณสมบัติ :
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 0-4 ปี ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Research / Survey , Graphic Design , Website / Facebook , Knowledge in real estate market , Data management 
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Sketch Up, AutoCAD, Photoshop, Microsoft Office (โดยเฉพาะ Microsoft Excel) ได้ดี
 • หากมีความรู้ทางด้าน Real Estate และพื้นฐานด้านการทำ website และถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีวิต
2.ประกันชีวิตกลุ่ม
3.การรักษาพยาบาล
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.เงินช่วยเหลือมรณกรรม
6.ประกันสังคม

สมัครงาน

ตำแหน่งงาน : Graphic Designer / Property Analyst

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ :

เอกสารสมัครงาน

*ไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB. (DOC, PDF)

*ไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB. (DOC, PDF)

*ไฟล์ JPG PNG ขนาดไม่เกิน 1MB.

โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018