รายละเอียด

 ขนาดที่ดิน
ขนาดที่ดิน

ขนาดที่ดิน 1.5 ไร่ขึ้นไป

ทำเล
ทำเล

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า

 เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
  • แผนที่ (Google Map) แสดงขอบเขตชัดเจน
  • ขนาดที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.ว.)
  • ราคาเสนอขาย (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
  • ระวางที่ดิน (On-scale)
  • รูปภาพประกอบ/ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)
  • ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อผู้เสนอ

*เมื่อเอกสารครบถ้วน และบริษัทสนใจ จะทำการติดต่อกลับ

ลงขายที่ดิน

รายละเอียดผู้ส่ง

เอกสาร

*รองรับสูงสุด 3 รูป ไฟล์ jpeg, pdf ขนาดไม่เกิน 4 MB

*รองรับสูงสุด 3 รูป ไฟล์ jpeg, pdf ขนาดไม่เกิน 4 MB

ตัวอย่างโฉนดที่ดิน

ตัวอย่างรูปที่ดิน

ข้อมูลที่ดิน

ประเภทการขาย :
(บาท/ตร.ว.)

*คำแนะนำการใช้งาน ไปที่ google map => ค้นหาพื้นที่ => คลิกแชร์ => เลือกฝังแผนที่ => คัดลอก HTML

โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018